Articles by "visual basic"
visual basic etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
En yeni konular, en gücel haberler. En son çıkan internet haberleri. Oyun haberleri. Hepsi webtegez.blogspot.com'da..
Visual Basic Sürükle Bırak
 Biliyorum. Aradan neredeyse 1-2 yıl felan geçti Visual Basic kodları paylaşmamam. Ama gene yavaş yavak ara sıra paylaşmaya başlıyorum. Bu vereceğim ders ile Visual Basic'de program yapan arkadaşlar sürükle bırak özelliği ile bir objeyi program esnasında sürükleyebilir ve istediği yerde bırakabilmesini sağlayacağız.

 Bunun için 4 adet malzemeye ihtiyacımız var. Peki nedir bu malzemeler*

  • 1 adet TextBox
  • 1 adet Panel
  • 1 adet PictureBox
  • 1 adet ListBox
Bunları programda zevkinize göre yerlerine yerleştirdikten sonra bir ayar yapmamız gerekiyor.
Texbox, panel ve listbox'ın allowdrop ayarını True yapmalısınız. True yapmayı sakın unutmayın!

Ve aşağıdaki kod ile sürükle bırak işlemini yapabilirsiniz.


Public Class Form1

    Private Sub TextBox1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles TextBox1.DragDrop
        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())
        For Each filename As String In path
            TextBox1.Text = filename
        Next
    End Sub

    Private Sub TextBox1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles TextBox1.DragEnter
        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then
            e.Effect = DragDropEffects.Copy
        End If
    End Sub

    Private Sub ListBox1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles ListBox1.DragDrop
        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())
        For Each filename As String In path
            ListBox1.Items.Add(filename)
        Next
    End Sub

    Private Sub ListBox1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles ListBox1.DragEnter
        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then
            e.Effect = DragDropEffects.Copy
        End If
    End Sub

    Private Sub Panel1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles Panel1.DragDrop
        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())
        For Each filename As String In path
            PictureBox1.ImageLocation = filename
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom
        Next
    End Sub

    Private Sub Panel1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles Panel1.DragEnter
        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then
            e.Effect = DragDropEffects.Copy
        End If
    End Sub
End Class

 Bu kadar arkadaşlar. Zorlandığınız ve yapamadığınız yerler olursa yorumda belirtin size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. 
En yeni konular, en gücel haberler. En son çıkan internet haberleri. Oyun haberleri. Hepsi webtegez.blogspot.com'da..
 S.A. Arkadaşlar.
Bugün size Visual Studio Program Crack Yapmasını Öğreteceğim.

Normalde herkes internetten Visual Studio programını indirir kurar, 90 gün sonra deneme sürümü biter ve bizden serial key(product key) ister. Bizde gider Visual Studio programı için internette serial key arar dururuz. Ama artık serial key aramaya hiç gerek yok. Serial Key'siz direk yoldan hiç bir program indirmeden bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Nasıl mı.?

Yazılı Anlatım:

1) Başlat > Çalıştır > regedit
Arkadaşlar ilk olarak başlat butonuna ve ardından çalıştır butonuna tıklayıp metin yazma alanına regedit yazın ve klavyenizin "Enter" tuşuna veya çalıştır bölümünde "Tamam" butonuna tıklayınız.

2) HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Wow6432Node > Microsoft > VBExpress > 9.0 > Registration (Bu Registration Klasörünü Silin..)
 Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizi yukarıda gösterdiğimiz yolla gerekli "Registration" klasörüne ulaştıracağız.
 Bu "Registration" klasörünü bulduktan sonra Mouse ile üzerine tek sol tık yapıp ardından klavyenizden "Delete" tuşuna ve daha sonra "Evet" butonuna basarak siliniz veya mouse ile üzerinde tek sağ yapıp ardından "Sil" yazısına tıklayıp ve tekrar "Evet" butonuna basarakda silebilirsiniz.

3) Hayırlı Olsun.!
 Ve işte artık işimiz tamamdır. Artık Visual Studio programınızı ömür boyu sıkıntısız bir şekilde product key uyarısı almadan gönül rahatlıyığla kullanabilirsiniz.

4) Yorumda bir teşekkürü çok görmezsiniz inşallah.

5) Kısa süre sonra resimli ve videolu olarakta size sunacağız.

Resimli Anlatım: (Tam Ekran İçin Resimlerin Üzerine Tıklayabilirsiniz)

Bu Kadar :)
En yeni konular, en gücel haberler. En son çıkan internet haberleri. Oyun haberleri. Hepsi webtegez.blogspot.com'da..
Bu Windows kullanım uygulamaları esnasında sayfanın özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

Pagesetupdiyalog, Visualbasic.net'te sayfanın kenarlarının ayarını, boşlukları, alt-üst bilgilerini vs. ayarlamasını sağlar.

AllowMargins: Kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılır
.allowmargins=true
AllowOrientation: Sayfanın yatay dikey ayarı yapılmasını sağlar. 
.alloworientation=true
AllowPaper: Kağıt büyüklüğünün değiştirilmesi ayarıdır.
.allowpaper=true
Allowprinter: Diyalog bölümünde printer düğmesi olup olmayacağını belirler.
.AllowPrinter=true
ShowNetwork: Diyalog penceresinde network düğmesi gözükmesini belirler.
.shownetwork=true
En yeni konular, en gücel haberler. En son çıkan internet haberleri. Oyun haberleri. Hepsi webtegez.blogspot.com'da..
1. Formunuzun BorderStyle özelliğini 0 yapın. Ve sonra


Private Sub Form_Load()
App.TaskVisible = False
End Sub

yazın. Artık çalışan programınız hem görev yöneticisnde görünmeyecek, hemde başlıkta kalacak.

2. MSFlex Grid'e sığmayan yazıları tıkladığınızda bir tooltip şeklinde tam olarak görüntüleyebilirsiniz. Bunu için flexgrid'in selectionchange kısmında tooltipi textmatrix(rowsel,colsel) olarak ayarlayın. Gerçekten güzel gözüküyor ve yeniden boyutlandırmayla uğraşmamış oluyorsunuz.

3. Örneğin rehber adlı bir tablonuz var bu tabloda müşterino larını göre süzme yapmanız gerekiyo ve bu işlemi text kutusuyla yapmak istiyosanız aşağıya bakın

dim t
t="'" & text1.text & "*'"
Data2.RecordSource = "select * from rehber where MusteriNo like " & t & ""
Data2.Refresh1.1.1. Renk Sabitleri4. Visual Basic Terimlerinin Sayısal Karşılığı

Sabit Değer Açıklama

vbBlack &h00 Siyah

vbRed &hFF Kırmızı

vbGreen &hFF00 Yeşil

vbYellow &hFFFF Sarı

vbBlue &hFF0000 Mavi

vbMagenta &hFF00FF Gül Kurusu

vbCyan &hFFFF00 Turkuaz

vbWhite &hFFFFFF Beyaz

Tablo 2 : Renk Sabitleri.

1.1.2. Tarih ve Zaman Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbSunday 1 Pazar

vbMonday 2 Pazartesi

vbTuesday 3 Salı

vbWednesday 4 Çarşamba

vbThursday 5 Perşembe

vbFriday 6 Cuma

vbSaturday 7 Cumartesi

vbUseSystem 0 Sunucunun bölgesel ayarlarında yer alan tarih veya zaman biçimini kullan

vbUseSystemDayOfWeek 0

vbFirstJan1 1 1 Ocak gününün içerisinde yer aldığı haftayı kullan

vbFirstFourDays 2 En az 4 günü yeni yılda olan ilk haftayı kullan

vbFirstFullWeek 3 7 günüde yeni yıl içersinde yer alan ilk haftayı kullan

Tablo 3 : Tarih ve Zaman Sabitleri.

1.1.3. Tarih Biçim Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbGeneralDate 0 Sistem ayarlarındaki gösterim biçimi

vbLongDate 1 Uzun tarih gösterimi (June 26, 1943)

vbShortDate 2 Kısa tarih gösterimi (6/26/43)

vbLongTime 3 Uzun zaman gösterimi (3:48:01 Pm)

vbShortTime 4 Kısa zaman gösterimi (15:48)

Tablo 4 : Tarih Biçim Sabitleri.

1.1.4. Çeşitli Sabitler

Sabit Değer Açıklama

vbObjectError -2147221504 Kullanıcı tarafından tanımlanan hata tipi numaraları

Tablo 5 : Çeşitli Sabitler.

1.1.5. Mesaj Kutusu Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbOkOnly 0 Sadece OK butonu göster

vbOkCancel 1 Ok ve İptal butonu göster

vbAbortRetryIgnore 2 Abort, Retry ve Ignore butonu göster

vbYesNoCancel 3 Yes, No ve Cancel butonu göster

vbYesNo 4 Yes ve No butonu göster

vbRetryCancel 5 Retry ve Cancel butonu göster

vbCritical 16 Kritik mesaj iconu göster

vbQuestion 32 Uyarı soru mesajı iconu göster

vbExclamation 48 Uyarı mesajı iconu göster

vbInformation 64 Bilgi mesajı iconu göster

vbDefaultButton1 0 Ilk buton varsayılan

vbDefaultButton2 256 Ikinci buton varsayılan

vbDefaultButton3 512 Üçüncü buton varsayılan

vbDefaultButton4 768 Dördüncü buton varsayılan

Tablo 6 : Mesaj Kutusu Sabitleri.

1.1.6. Mesaj Kutusu Cevap Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbOk 1 Ok butonu tıklandı

vbCancel 2 Cancel butonu tıklandı

vbAbort 3 Abort butonu tıklandı

vbRetry 4 Retry butonu tıklandı

vbIgnore 5 Ignore butonu tıklandı

vbYes 6 Yes butonu tıklandı

vbNo 7 No butonu tıklandı

Tablo 7 : Mesaj Kutusu Cevap Sabitleri.

1.1.7. String Cevap Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbCr Chr(13) -

vbCrLf Chr(13) & Chr(10) -

vbFormFeed Chr(12) Form Besleme

vbLf Chr(10) Satır Besleme

vbNewLine Chr(13) & Chr(10) veya Chr(10) Yeni Satır

vbNullChar Chr(0) 0 değerine sahip karakter

vbNullString - “”

vbTab Chr(9) Horizantal Tab

vbVerticalTab Chr(11) Vertical Tab

Tablo 8 : String Cevap Sabitleri.

1.1.8. Durum Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbTrue -1 Doğru

vbFalse 0 Yanlış

Tablo 9 : Durum Sabitleri.

1.1.9. Karşılaştırma Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

VbBinaryCompare 0 Binary Karşılaştırma

VBTextCompare 1 Metin Karşılaştırma

VBDataBaseCompare 2 Veri Tabanı Karşılaştırması

Tablo 10 : Karşılaştırma Sabitleri.

1.1.10. Değişken Tipi Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

vbEmpty 0 Tanımsız data

vbNull 1 Geçerli data içermeyen

vbInteger 2 Integer

vbLong 3 Long

vbSingle 4 Single

vbCurrency 6 Currency

vbDate 7 Date

vbString 8 String

vbObject 9 Object

vbError 10 Error

vbBoolean 11 Boolean

vbVariant 12 Variant

vbDataObject 13 Data object

vbDecimal 14 Decimal

vbByte 15 Byte

vbArray 16 Array

Tablo 11 : Değişken Tipi Sabitleri.

1.1.11. Sürücü Tipi Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

Unknown 0 Tanımlanmamış sürücü

Removable 1 Tüm taşınabilir medya aygıtları. Içerisinde disket sürücüleri de vardır

Fixed 2 Sabit diskler

Remote 3 Network sürücüleri

CDROM 4 CdRom sürücüsü

RamDisk 5 RAM üzerinde yer alan sanal disk alanı

Tablo 12 : Sürücü Tipi Sabitleri.

1.1.12. Dosya Özelliği Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

Normal 0 Normal dosya

ReadOnly 1 Salt okunur

Hidden 2 Gizli

System 4 Sistem dosyası

Directory 16 Dizin

Archive 32 Arşiv

Alias 1024 Link veya kısayol

Compressed 2048 Sıkıştırılmış dosya

Tablo 13 : Dosya Özelliği Sabitleri.

1.1.13. Dosya Girdi Çıktı Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

ForReading 0 Dosyayı sadece okuma için aç. Bu tip açılan dosyaya yazılamaz.

ForWriting 1 Dosyayı yazma için aç. Eğer bu dosya daha önceden varsa üzerine yazar.

ForAppending 8 Dosyayı yazmak için açar ve sonuna yazar

Tablo 14 : Dosya Girdi Çıktı Sabitleri.

1.1.14. Özel Dizin Sabitleri

Sabit Değer Açıklama

WindowsFolder 0 Windowsun kurulu olduğu dizin

SystemFolder 1 Fontların ve sürücülerin bulunduğu sistem dizini

TemporaryFolder 2 Temprorary dizini

Tablo 15 : Özel Dizin Sabitleri.

1.2. Operatörler

Değişkenlerimiz arasında işlemler yaptırabiliriz. Bu işlemler için operatör dediğimiz işaretleri kullanırız. Bu operatörler bildiğiniz matematiksel operatörlerdir.
Aritmetik Karşılaştırma Lojik

Açıklama Sembol Açıklama Sembol Açıklama Sembol

Üst Alma ^ Eşitlik = Lojik Zıtlık Not

Çıkarma - Eşitsizlik <> Lojik ve And

Çarpma * Küçüktür < Lojik veya Or

Bölme / Büyüktür > Lojik özel veya Xor

Integer Bölme Küçük Eşittir <= Lojik eşdeğer Eqv

Modüler Mod Büyük Eşittir >= Lojik içerme Imp

Toplama + Obje Eşdeğeri Is

Metinsel Birleştirme &

Tablo 16 : Operatörler.
5.
En yeni konular, en gücel haberler. En son çıkan internet haberleri. Oyun haberleri. Hepsi webtegez.blogspot.com'da..
Add Class Module: Sınıf Modüllü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak veya mevcut bir sınıf modülü eklemekiçin kullanılır.
Add Data Report: Veritabanı uygulamalarına Data Report eklemek için kullanılır. Data Report , raporların hazırlandığı ve gösterildiği tasarım ekranlarıdır. 
Add DHTML Page: Dinamik Html uygulamalarımıza yeni dinamik Html sayfaları eklemek için kullanılır. 

Add: Ekle 
Add File: Aktif olan projenize daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller , formlar , sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri eklemek için kullanılır. 
Add Form: Aktif formun içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır. 
Add MDI Form Multiple Document Interface: ( Çok sayıda döküman içeren arayüz ) oluşturulabilir veya mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebiliriz.More ActiveX Designers 
Add Microsoft UserConneciton: Uygulamaya UserConneciton nesnesi eklemek için kullanılır. DataEnvironment nesnesine benzer fakat UserConneciton nesneleri RDO ( Remote Database Object ) için kullanılır. 

Add Module: Aktif formun içine yeni veya mevcut bir modül katmak için kullanılır. 
Add Project: VB 6.0 ile 5.0 sürümünde olduğu gibi uygulamalarımıza birden fazla proje ekleyebiliriz. Proje penseresi birden fazla proje içerdiğinde Proje Group olarak değişir. 
Add Property Page: Yaptığınız ActiveX kontrolleri için özellik sayfası ( Property Page ) oluşturmak için kullanılır. 
Add User Control: Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz ActiveX kontrolleri oluşturmak için kullanılır. 
Add User Document: Projeye yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır. ActiveX dökümanları Internet Explorer programı ile beraber çalışırlar. 

Add Watch: Bir değişken veya ifadenin programın icrası boyunca değerinin izlenmesini sağlar. Bu menü elemanının seçimi ile ekrana bir dialog kutusu çıkar. Expression kısmına izlenecek değişken yerleştirilir. Watch Type (gözlem tipi) kısmı 3 farklı seçenek sunar. 
Add WebClass IIS (Internet Information Server): uygulamalarına WebClass nesnesi eklemek için kullanılır. WebClass nesnesi tarayıcının HTTP isteklerine karşılık üretilen ve yine tarayıcıya gönderilen web elemanlarını içerir. WebClass nesnesi web server üzerinde bulunur ve tarayıcıya gönderilecek Html formatındaki sayfaların hazırlanması için Visual Basic kodlarını kullanır. 
After: den sonra 
Array: Düzenlemek 
Beep: Bib 

Break When Value Changes: İfadenin değeri değiştiği anda break moduna geçilecektir. 
Break When Value Is True: İfade TRUE değerini alınca program icrası geçici bir sure için durdurulacaktır. 
Button: Düğme 
Call Stack: Projeleriniz içinde , o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir. 
Caption: Başlık 
Cell: Hücre 
Check: Onay kutusu 
Clear All Bookmarks: Aktif kod penceresindeki bütün yer tutamaklarını iptal eder. 
Clear All Breakpoints: Toggle Breakpoint ile belirtilen bütün durma noktalarını iptal eder. 
Close: Bitir 

Code: Seçilmiş olan form ya da modülün Code penceresini görüntülemek için kullanılır. 
Color Palette: Seçilmiş VB nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere , renk paletini ekrana getirir. 
Color: Renk 
Combo: Açılır kutu 
Complete Word VB: yamakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmay çalışır. Eğer birden fazla alternatif söz konusu ise , bir tanesini seçmeniz için muhtemel , ilk ifadenin seçili olduğu bütün ifadeleri içeren küçük bir pencere açar. Bookmarks 
Components: VB'te kullanabileceğiniz kontrol nesnelerin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek için kullanılır.
Continue: Devam 

Copy: Seçili metnin kopyalanmasını sağlar. 
Cut: Seçili metnin kesilmesini sağlar. 
Data View Window: Data view penceresini görüntüler. 
Definition: Kursörün üzerinde bulunduğu , aktif bir prosedüre ait kod penceresini görüntülemek için kullanılır. 
Delete: Sil 
Delete Table From: Database Veri tabanından bir tabloyu siler. 
Edit: Düzenle 
Edit Watch: Gözlenen değerler üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmak istenirse kullanılır. 
Else: ifadesi aksi taktirde şunu yap şeklinde bir ifadedir 
End: Bitti 
end: son 
Endif: Eğer bitti 

Exit: Visual Basic ortamından çıkmak için kullanılır. 
False: Hayır 
Field: Alan 
Find: Bir VB kodu içerisinde bir metni aramak için kullanılır. 
Find Next: Arama işlemini , bir önceki aramada belirtilen ifade için ışıklı kalemin kadığı yerden itibaren yeniden başlatır. Eşdeğeri F3 tuşudur 
First: İlk kayıt 
Font: Yazı tipi 
Form Layout: Window Layout penceresinde formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir. 
Goto: Git 
GotoRecord: Kayda git 
Height Yükseklik 
Hint: İp ucu 
If Eğer 

Immediate Window: Hata ayıklama penceresi ekrana gelecektir. 
Indent: Kursörün bulunduğu satırı tab tuşunun belirttiği ölçüde sağa kaydırır. Eşdeğeri Tab tuşudur. 
Input: Veri gir 
Insert: Ekle 
Insert File: Aktif kodun içine kursörün bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyada bulunan kodu eklemek isterseniz bu menü seçeneğini kullanmalısınız. 
ItemIndex: Seçili 
Label: Etiket 
Last Position Kod penceresinde en son bulunduğunuz noktaya yeniden dönmek için kullanılır. 
Last: Son kayıt 
Left: Sol 

List Constants: Kod penceresinde , yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler. 
List: Liste kutusu 
List Properties/Methods: Kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir ardım kutucuğu görüntüler. Bu işlemin kod yazılımı sırasında kendiliğinden gercekleştirilmesi için Tools/Optionsmenü seçeneğiyle açılan Options diyalog penceresinde Auto List Members seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. 
Locals: Window O esnada aktif prosedürdeki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir. 
Loop: Döngü, çevrim 
Make: .EXE Geliştirmiş olduğunuz projenizi Windows ortamında , VB ortamına ihtiyaç duymadan çalıştırabilir hale getirebilirsiniz.Bu menü seçeneği aynı zamanda ActiveX kontrol projelerini .OCX ve ActiveX kod bileşeni uygulamalarını .DLL uzantılı dosyalara dönüştürmek içinde kullanılır. 
Make Project Group: Şayet uygulamanız bir den fazla proje içeriyorsa görüntülenir. 
Memo: Yazı kutusu 
Message: Mesaj 
MessageBeep: Ses 

Name: İsim, Ad 
New Project: Yeni bir VB projesi başlarmak için kullanılır. Eğer önceden yüklü başka bir proje varsa ve üzerinde bir değişiklik yapılmışsa , son halinin saklanıp saklanmıyacağı sorulur. 
Next Bookmark: Bir sonraki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır. 
Object: Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi ( form gibi ) görüntülemek için kullanılır. Eşdeğeri SHIFT+F7 
Object Browser: Nesne gözatıcısı penceresi ekrana gelir. 
OnClick: Tıklanınca 
OnClose: Kapanınca 
OnLoad: Yüklenince
Open Project: Daha önceden diske saklamış olduğumuz bir VB projesini yüklemek için kullanırız. 
Outdent Indent: menü seçeneğinin gerçekleştirdiği işin tam tersini yapar. Eşdeğeri SHIFT+Tab 
Parameter Info: Kod penceresinde yazılan fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler. 
Paste: En son kopyalanan veya kesilen metnin yapıştırılmasını sağlar. 
Paste Link: Başka bir Windows uygulaması içinden Clipboard'a kopyalanmıi olan verileri , aktif VB uygulaması içine aktarmak için kullanılır. İki uygulama arasında kurulan bir link olduğu için , orjinal nesnenin üzerinde yapılan her değişiklik VB'deki kopyasınada aynen yansımaktadır. Bu menü seçeneği sadece DDE ( Dynamic Data Exchange-Dinamik Veri Değişimi ) özelliğine sahip Windows uygulamaları için kullanılabilir. 

Previous Bookmark: Bir önceki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır. 
Print: Aktif fromu , forma bağlı kodları , üzerinde çalıştığınız modülü ya da uygulamanızdaki tüm formları yazıcıya aktarma imkanı sağlar. 
Print Setup: Uygulamanızı yazıcıya aktarırken , kullanacağınız yazıcı tipini bilgisayara tanıtma , yazıcıdaki kağıt ve baskı ayarlarını belirtme imkanı sağlar. 
Prior: Önceki 
Project Explorer: Project başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede , o esnada aktif olan projeyi oluşturan dosyaların bir listesini görmek mümkün olmaktadır. 
Project Properties: Visual Basic projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. 
Properties Window Properties ( Özellikler ): başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada stanmış olan değerleri incelemek mümkündür. 

Property Pages: Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacıyla özellik sayfalarını listeler. Eşdeğeri SHIFT+F4 tuşlarıdır. 
Quick Info: Kod penceresinde seçilen fonksiyonların , metodların , prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler. 
Quick Watch: Break modunda kursörün üzerinde bulunan özelliğin veya değişkenin değerini görüntüleyen bir dialog pencersi görüntüler. 
Redo: Son yapılan işlemi tekrarlar. 
References: Projeniz içerisine başka uygulama programları yada nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar. 
Remove: Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar. 
Remove Project: Aktif uygulamanız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır. 

Replace: Bir metin içinde bir sözcüğü aratıp , bulunduğu takdirde başka bir sözcükle değiştirebilme imkanı sağlar. 
Run To Cursor Programı yeniden başlatarak kursörün olduğu kısma kadar icra ettirilmesini sağlar. 
Save: Aktif proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi diske saklamak için kullanılır. 
Save As: Daha önceden diske saklanmış bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir. 
Save Project: Aktif uygulamanız içindeki projeleri ve projeler ile ilişkili tüm dosyaları saklamak için kullanılır. 
Save Project As: Daha önce diske saklanmış olan , son hali disktekinden farklı olan tüm bileşenleri yeni bir isimle saklamayı sağlar. 
Search: Ara 
Select All Columns: Diyagramdaki veri kaynağı penceresinde bulunan bütün sütunları seçmek için kullanılır. 
Select All: O esnada aktif kod penceresindeki bütün kodu veya form üzerindeki bütün kontrolleri seçmek için kullanılır. 
Set Next Statement: Program icrası kesildikten sonra kullanılır. Bu seçenekle durma noktasından sonra işletilebilir ilk komut işaretlenir. 
Show Next Statement: Program icrası kesildikten sonra kullanılabilir. İcra edilecek bir sonraki deyimi gösterir. 
Show Panes Query(Sorgu) ve View(Görüş): tasarım görüş pencerelerindeki kısımları görüntülemek veya bu kısımların görünmesini iptal etmek için kullanılır. 
Step Into: Tasarım esnasında , Visual Basic kodundaki o esnada kürsörün işeret etmiş olduğu komutu çalıştırır. 
Step Out: O esnada icra edilen fonksiyonun içinde kursörün işaret etmiş olduğu komuttan itibaren bütün komutlar çalıştırılır ve fonksiyonun çağrıldığı esas kodda bir sonraki deyime geçilir. 
Step Over: Step Into komutuna benzer. En önemli fark , icra edilen aktif komut , bir prosedür çağırma komutu ise , o prosedür tek bir komut gibi bütünü ile icra edildikten sonra , esas koddaki bir sonraki deyime geçilir. 
Table: Dyagram penceresindeki pencereleri görünür kılmak vaya bu durumu iptal etmek için kullanılır. Query(sorgu) , View(Görüş) ve Veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır. 
Table: Tablo 
Timer: Zamanlayıcı 
Toggle Bookmark: Ulaşılmak istenen satır ( kursörün üzerinde olduğu ) bu tür bir amaç için işaretlenir veya işareti iptal edilir. 
Toggle Breakpoint: Tasarım esnasında kullanılabilen bir komuttur. Kod üzerindeki durma noktalarını bilirtmek için kullanılır. 
Tool Box: Araç kutusunu görünür hale getirir. 
Toolbar: VB'in kullandığı araç çubuğu gruplarından biri ekranda görüntülenebilir veya ekrandan silinebilir. Customize seçeneğiyle kendi araç çubuğumuzu yapabiliriz. 
Top: Üst 
Undo: Son yapılan değişikliği geri alır. 
Watch Expression: İfadenin değeri izlenir. 
Watch Window: Break modda , daha önceden gözlem amacı ile tanımlanmış değişken yada ifadenin o andaki değerini görüntülemek için kullanılır.